esmaspäev, 18. august 2008

0ktoober, 1933

......

Kui täpsemalt, siis 14. oktoober 1933.

Päewaleht

Mõned artiklid siis.

Aastaga wiiekordselt kasvanud kool.

“Seltskonna suur poolehoid Inglise kolledshile. – Kool tõotab areneda asendamatuks õppeasutuseks."

Minu vanavanemad tegid teise valiku, nemad panid oma tütre Lenderi gümnaasiumi. Aga see ei olnud aastal 1933, see oli mõned aastad hiljem. Ja tema õppis seal prantsuse keelt. Võimalik, et inglise keelt ka, seda ma ei tea.

Aga ajaleht ütleb:

“Inglise keelele omistatakse meil järjest suuremat tähelepanu. Puudus meil aga õppeasutus, mis oleks rahuldanud täiel määral lastewanemate nõuded inglise keele õpetamise suhtes. Uue säärase kooli - Inglise kolledshi – rajas läinud aastal pr A.Tõrwand-Tellman. Inglise kolledsh hakkab tegutsema Prantsuse lütseumile sarnaselt, kuid taotleb inglise keelt emakeele kõrwal teise õppekeelena.

Inglise kolledsh on leidnud seltskonnast säärase suure poolehoiu, et üheainsa aastaga on kaswanud tema õpilaste arv wiiekordseks. Seejuures pole suudetud aga kõiki kooliastumise palweid rahuldada ruumide kitsikuse tõttu. Inglise kolledsh alustas l.a. õppetööd kolme alama klassiga, kuhu kuulus 34 õpilast. Tänawu on koolis juba õpilasi 177… Kui poleks tulnud ruumide kitsikuse tõttu lükata tagasi osa sisseastumise palweid, oleks õpilaste arw ulatunud juba üle 250.

Kuna Inglise kolledsh töötab igasuguse toetuseta, lõppes esimene aasta suure puudujäägiga, sissetulekuid oli 2512 kr ja wäljaminekuid 4317 kr. … Majanduslik tasumatus pole aga kohutanud kooli asutajat pr Tõrvand-Tellmani, kes on töötanud seni kooli juhatajana ja õpetajana täiesti tasuta.”

Ega ma ei tea, mis valiku põhjal need ajalehed seal kohvris on halastust saanud, pole tulle või kuhu iganes sattunud. Ja sellest lehest on alles ju ka ainult 5. ja 6. lehekülg. Aga lugeda on päris huvitav, kuigi see vana kiri aeglustab tempot ja arusaamist.

Veel on:

Direktor H. Treffneri 25-a ametijuubel

Tund Gerd Neggo tantsu- ja liikumisõpetuse stuudios

Ja palju igasuguseid kuulutusi.

Tundub, et oli tööpuuduse aeg, miks muidu … soovin tööd, otsin tööd, puudustkannatav neiu palub ükskõik mis teenistust.

Ja et selline haridusteemaline ülevaade tuli, siis üks tööpakkumine ka:

Ibroska wallawalitsus wajab Kräkowo algkoolile wene keelt walisejat õpetajat. Walimised 29.okt 1933 Ibroska wallamajas wallawolikogu ees
...
Wallawanem D.Rakitin.

...

Kommentaare ei ole: